เรียน Software Engineering ม.แม่ฟ้าหลวง ดียังไง มาดูกัน

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเปิดรับสมัคร โควต้ารอบพิเศษ (รอบ 2) โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนสายนี้ รับสมัครรอบสุดท้ายแล้วจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 รับทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ Sof … อ่านเพิ่มเติม เรียน Software Engineering ม.แม่ฟ้าหลวง ดียังไง มาดูกัน