startup_bootcamp4

กิจกรรมดีๆ Startup Boot-camp 1-2 ก.ค. 2560 @ม.แม่ฟ้าหลวง

2017-06-19 vittayasak 0

ช่วงปิดเทอมนี้ น้องๆ น.ศ. ใครที่อยากสัมผัสงานสาย Startup นับเป็นโอกาสดี เนื่องจากในวันที่ 1-2 ก.ค. 2560 จะมีการจัด Startup Boot-camp สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงาน Startup Thailand League 2017 ซึ่งจัดขึ้นหลายเวทีทั่วประเทศ โดยเวทีที่ใกล้ที่สุดคือ […]