36679878_10215172994892089_1381947998556127232_n

โอกาสมาแล้ววว สาขา Software Engineering ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรงอิสระ รอบ 5 (ช่วงเวลารับสมัคร 5-9 ก.ค. 61 เท่านั้น)

2018-07-05 vittayasak 0

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเปิดรับสมัคร รับตรงอิสระ รอบที่ 5 ในช่วงวันที่ 5-9 กรกฏาคม 2561 โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนในสาขาวิชา Software Engineering (SE) ) สิ่งทึ่ มหาวิทยาลัย […]