blog05-03

เทคโนโลยี 3D-Printing

2015-09-15 vittayasak 0

เนื่องจากวันนี้ได้แวะไปชมบูธต่างๆในงาน RechargExp Thailand เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับงานพิมพ์ ซึ่งกว่าครึ่งเป็นสินค้า เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างชิ้นงานต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากอยู่ที่ศูนย์ประชุมสิริกิต และไปค่อนข้างง่าย ประกอบกับอยากจัดเ […]