aeg013

การใช้ Google App Engine เป็น Mobile Back-End

2015-10-05 vittayasak 0

สิ่งที่จำเป็นสำหรับ Mobile App ที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลบ่อยๆ คือต้องมี Server เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล (ที่เราเรียกว่า Back End – หลังบ้าน) เนื่องจากตอนต่อๆไป เราจะเริ่มมีการเก็บข้อมูลในลักษณะ JSON แล้วให้ Mobile App ดึงข้อมูลไปใช้งานได้ โดยในตอนนี้ผมจะ […]