pg_logo1

สร้าง Hybrid Mobile App ด้วย PhoneGap

2015-10-07 vittayasak 0

จากที่เราได้เริ่มพัฒนา Mobile App ด้วย jQuery Mobile กันมานิดหน่อยในตอนก่อนๆ เพื่อให้เห็นภาพ และเตรียมสภาพแวดล้อมกันไว้ก่อน ผมจึงขอพูดถึงวิธีติดตั้งและใช้งาน PhoneGap เพื่อแปลงให้ HTML5 ของเราให้กลายเป็น Native App (iOS, Android, Windows Mobile) ** หมายเหตุ : […]