iot01

Internet of Things คือ?

2015-09-30 vittayasak 0

วันนี้เป็นเช้าอีกวันที่ผมต้องออกไปทำงานนอกบ้าน หลังจากตื่นขึ้นด้วยเสียงปลุกของนาฬิกาในห้องนอน ที่บันทึกช่วงเวลาและกิจกรรมตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้ววิเคราะห์ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนอนและการตื่นของผม ม่านอัตโนมัติค่อยๆเปิดรับแสง หน้าต่างเริ่มเปิดออกพร้อมๆกั […]