grad

socket.io ระบบนับบัณฑิตแบบ Real-time ควันหลงงานรับปริญญา

2018-02-17 vittayasak 0

ดอกลำดวนช่อที่ 15 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพิ่งเข้าสู่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ไปเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พอดีผมกับทีมมีโอกาสได้ถวายงานเบื้องหลัง ในส่วนของระบบนับบัณฑิต เพื่อช่วยให้ทีมฝ่ายเตรียมงานได้ทราบสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดและเ […]