user_scenario

User Scenario Analysis รู้ว่าเค้า…ใช้งานยังไง…ทำแอพร้อยแอพ ปังทุกแอพ

2017-01-25 vittayasak 0

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ หรือของระบบธุรกิจ สามารถทำได้หลายวิธี แต่กับระบบหรือแอพที่ความซับซ้อนไม่มาก และยึดถือผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User Center Design: UCD) วิธีการที่ผมใช้บ่อย และสามารถเก็บรายละเอียดได้รวดเร็วคือการวิ่งเข้าไปใน Business flow หรือ User […]

ucd5

User Centric Design (UCD) ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

2016-03-09 vittayasak 0

UCD (User Centric Design) คือการออกแบบโดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง ส่วนใหญ่จะพบเห็นในงานด้านการออกแบบ เช่น UX (User Experience) UCD แต่หากมองให้ดี เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั่วไป ทั้งวงการการขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแอพพลิเคชัน การเลือกสินค้ามาขาย การตก […]