xml-logo

Web Data Type ตอนที่ #1/2 XML คือ?

2015-09-23 vittayasak 0

ก่อนที่จะขึ้นเรื่องของ XML และ JSON เราจะลงรายละเอียดของเทคโนโลยีทั้ง 2 ตัวนี้ก่อนโดยจะแบ่งเป็น 2 ตอน เพื่อเก็บรายละเอียด โดยรูปแบบข้อมูลทั้ง 2 แบบนี้ถูกใช้งานในวงกว้างทั้งเรื่องเว็บ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และ Web Services เรามาดูตัวแรกกันก่อนครับ XML คือ? XML หร […]